PDA(N)標準型

  • 命名規格表
  • 電氣規格
  • 尺寸規格
  • 檔案下載
  • 週邊產品

 

DM

檔案名稱 版本 檔案大小 更新日期
PDAN標準型DM 2009版 320KB 2012-02-03
PDAN標準型DM 2018版 2.19MB 2018-11-20

使用手冊

檔案名稱 版本 檔案大小 更新日期
PDAN標準型說明書 V4.07 1033KB 2018-11-20
PDA/PDH/PDE使用手冊 1.16MB 2018-11-20

尺寸規格

檔案名稱 版本 檔案大小 更新日期
PDA(N)標準型尺寸規格 97.9KB 2012-03-29

Auto CAD

檔案名稱 版本 檔案大小 更新日期
PDA(N) 2HP 159KB 2012-03-29
PDA(N) 3~5HP 84.3KB 2012-03-29
PDA(N) 7.5~10HP 85.3KB 2012-03-29
PDA(N) 15~40HP 94.9KB 2012-03-29

CE認證

檔案名稱 版本 檔案大小 更新日期
CE認證書 160KB 2012-05-17

操作面板

介面線材

正頻企業股份有限公司
426 台中市新社區中正里中和街5段33巷57號2F TEL. 886-4-2581-6866 FAX. 886-4-2582-4889
Copyright 2019 JPS CORP. All Rights Reserved.